# مختوم_قلی_فراغی_شاعرترکمنی

مختوم قلی فراغی شاعرپرآوازه ترکمن ها

 مختوم قلی فراغی شاعرپرآوازه ترکمن ها مختوم قلی فراغی مختومقلی در سال ۱۱۱۲ خورشیدی در روستای حاجی قوشان در شمال شرق شهرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید