# شاعرترکمنی_مختوم_قلی

مختوم قلی فراغی شاعرپرآوازه ترکمن ها

 مختوم قلی فراغی شاعرپرآوازه ترکمن ها مختوم قلی فراغی مختومقلی در سال ۱۱۱۲ خورشیدی در روستای حاجی قوشان در شمال شرق شهرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید