# روستاهای_ییلاقی_کتول

سیاه مرزکوه -سیامرگو روستای کوهستانی کتول

   روستای سیاه مرزکوه روستای کوهستانی کتول   روستای سیاه مرزکوه یاسیا مرگو   روستای سیاه مرزکوه یاسیامرگواز بخش مرکزی شهرستان علی آباد روستای کوهستانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید

روستای افراتخته طبیعت ییلاقی علی ابادکتول

 روستای افراتخته طبیعت ییلاقی علی ابادکتول اَفراتَخته از روستاهای ییلاقی وجنگلی استان همیشه سرسبزگلستان ایران و دارای جنگل انبوه چند هزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

گنوروستای توریستی وییلاقی کتول

گنوروستای توریستی وییلاقی کتول روستای گنو روستای گنو مابین گرگان و علی آباد کتول در دهانه محمداباد قرار دارد. از جاده فاضل اباد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 194 بازدید

مایان -ماهیان روستای توریستی وییلاقی کتول

روستای مایان (ماهیان) روستای توریستی وییلاقی کتول روستای مایان(ماهان) روستای ماهیان ازجمله روستاهای ییلاقی وکوهستانی است که در 25 کیلومتری جنوب غربی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 245 بازدید

تصاویری دلخراش از رانش زمین در روستای زیباوییلاقی چجا

 تصاویری دلخراش از رانش زمین در روستای زیباوییلاقی چجا روستای چجا از روستاهای ییلاقی دهنه  محمد آباد میباشد که تقریبا 25 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید