# روستاهای_ییلاقی_کتول

سیاه مرزکوه -سیامرگو روستای کوهستانی کتول

   روستای سیاه مرزکوه روستای کوهستانی کتول   روستای سیاه مرزکوه یاسیا مرگو   روستای سیاه مرزکوه یاسیامرگواز بخش مرکزی شهرستان علی آباد روستای کوهستانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید

گنوروستای توریستی وییلاقی کتول

گنوروستای توریستی وییلاقی کتول روستای گنو روستای گنو مابین گرگان و علی آباد کتول در دهانه محمداباد قرار دارد. از جاده فاضل اباد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 225 بازدید

روستای کردآباد دهکده کوهپایه ای منطقه کتول

روستای کردآباد دهکده کوهپایه ای منطقه کتول روستای کرد آباد در شهرستان علی آباد کتول چند روستا وجود دارد که فاصله ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 153 بازدید

تصاویری دلخراش از رانش زمین در روستای زیباوییلاقی چجا

 تصاویری دلخراش از رانش زمین در روستای زیباوییلاقی چجا روستای چجا از روستاهای ییلاقی دهنه  محمد آباد میباشد که تقریبا 25 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید