# خاطرات_شهدای_استان_گلستان

خاطره ای ازهمرزم شهید محمدعلی پلنگی

خاطره ای ازهمرزم شهید محمدعلی پلنگی درسال1354بودکه اینجانب احمد افرازبه اتفاق محمدعلی پلنگی ازروستای مزرعه کتول ازتوابع شهرستان علی آبادکتول-گلستان وارد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

خاطره ای ازخواهر شهید محمدعلی پلنگی

خاطره ای ازخواهر شهید محمدعلی پلنگی درحوالی شهرستان علی ابادکتول ازتوابع استان همیشه سرسبزگلستان شهرتازه تاسیس به نام مزرعه کتول وجوددارد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید