# خاطرات_شهداء

خاطره ای ازخواهر شهید محمدعلی پلنگی

خاطره ای ازخواهر شهید محمدعلی پلنگی درحوالی شهرستان علی ابادکتول ازتوابع استان همیشه سرسبزگلستان شهرتازه تاسیس به نام مزرعه کتول وجوددارد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید