# بیدوکله_کش_ابراهیم_افراز

خواننده محلی قدیمی گمنام کتول-مزرعه کتول

آشنایی باخواننده محلی قدیمی گمنام کتول-مزرعه کتول دراستان سرسبزگلستان درشهرستان علی آباد کتول درمنطقه کتول خواننده های محلی وکتولی بسیاروجوددارد که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید