# احمدافرازهمرزم_شهیدپلنگی

خاطره ای ازهمرزم شهید محمدعلی پلنگی

خاطره ای ازهمرزم شهید محمدعلی پلنگی درسال1354بودکه اینجانب احمد افرازبه اتفاق محمدعلی پلنگی ازروستای مزرعه کتول ازتوابع شهرستان علی آبادکتول-گلستان وارد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید