تابستانی خوش درکنارآبشارکپوکی درروستای چلی

آخرین جمعه تابستان درکنارآبشارکپوکی درروستای چلی

آبشار چلی وآبشارکپوکی درروستای چلی درمنطقه کتول در استان گلستان واقع است. این آبشار در شهرستان علی آباد و در روستای چلی سفلی قرار دارد.

آبشارکپوکی

ارتفاع آبشار چلی در حدود 60 متر و ارتفاع آن از سطح دریا در حدود 1100 متر است. فاصله آبشار تا روستای چلی در حدود 1 کیلومتر همراه با شیب ملایم است.

آبشارچلی

این روستای خوش آب و هوا با دارا بودن آب و هوای خنک و دلنشین جایگاه مناسبی است برای ییلاق کسانی که می خواهند از گرمای تابستان در امان باشند و همینطور گردشگرانی که می خواهند چند روزی را به دور از آلودگیهای شهری سپری کنند.

درفصل تابستان درآخرین هفته پایانی تابستان دریک آب وهوای گرم می طلبد که جهت گذراندن زمان به منطقه ای ییلاقی باآب وهوایی کاملا خنک ودلنشین سفرکرد.سفری که در حوالی منطقه کتول است این منطقه جایی نیست جزء روستای با صفای چلی.

روستای چلی علیرغم داشتن مردمان باصفاوخونگرم دارای طبیعتی جذاب باجنگل زیبا وآبشارهای طبقاتی وآبشارکپوکی است.

 مسیرآبشارکپوکی درروستای چلی

 آبشارکپوکی

آبشارکپوکی آبشاری است دیدنی وقشنگ ودارای ارتفاع تقریبی5مترکه درابتداء ورودی جنگل وقبل ازرسیدن به آبشارچلی است که برای دیدن این آبشارنیازبه تلاش وسختی فراوان نیست حتی افراد میانسال هم قادربه دیدن آن هستند.

آبشارکپوکی آبشاری تازه شناخته شده نیست ولی به دلیل کم ارتفاع بودن تاکنون موردتوجه قرارنگرفته است وبه دلیل بارش باران وسیل وریزش ورانش وافتادن درختها درمسیراین آبشار کمی اززیبایی آن درحال حاضرکاسته شده است ولی دیدن آن بسیارجالب وجذاب است که پیشنهادمی گردد دیدن فرمایید.

دردل جنگل ودریک طبیعت بکروخدادادی ودرکنارآبشارهای چلی وکپوکی کمترکسی به فکردرست کردن چای آتیشی وکباب نمی افتد که ماهم ازاین قضیه مستثنی نبودیم.

آماده کردن کباب

جمع کردن هیزم

آماده کردن آتیش جهت پخت کباب

درست کردن چای آتیشی

بازی کودکان(پریا افراز و یگانه افراز)

پختن کباب

  دانه درخت بلوط

موفق وپیروزباشید

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 124 بازدید