تاریخچه استان همیشه سرسبز گلستان

تاریخچه استان همیشه سرسبز گلستان

سرزمین طلای سفید-پنبه

استان گلستان نام جدید سرزمین تاریخی است که در طول تاریخ و تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان و از آن پس تا آغاز سده دهم به نام استرآباد و در نوشته های دوران اولیه اسلامی به نام (جرجان) و از اسفند ۱۳۱۶ گرگان نامیده شده است.

 استان گلستان تا سال 1376 بخشی از استان مازندران بود، اما در آن سال به صورت استانی مستقل درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد.

بیش تر شهرهای کنونی استان از دیرینگی چندانی برخوردار نیستند و از بزرگ شدن روستاها به وجود آمده اند و به عبارتی روستا شهر به شمار می آیند.

با این همه، شهرهای گرگان و گنبدکاووس وعلی آبادکتول ریشه در تاریخی دارند. مساحت این استان 20438.31 کیلومترمربع و جمعیت استان گلستان براساس سرشماری سال 1390 بالغ بر 1777014 نفر است.

روستاهای استان گلستان به صورت متمرکز و نزدیک به هم هستند. این روستاها در راستای جاده ها و رودها به صورت طولی و در بخش های کوهستانی به صورت پله ای هستند.

 استان گلستان در اسفند سال1390 دارای ۱4 شهرستان، 26 شهر و 27بخش، 60 دهستان و 1021 آبادی می باشد.

موفق وپیروزباشید

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 21 بازدید