کلزا فرش زرد دشتهای استان گلستان

 کلزا فرش زرد دشتهای استان گلستان

گیاه روغنی کلزا

کلزا گیاهی است از خانواده شب بو، یک ساله، دگرگشن و یکی ازمهم ترین گیاهان زراعی که از دانه آن جهت تولید روغن استفاده می‌شود. در دهه اخیر این محصول روغنی از نظر متوسط عملکرد روغن جهانی از رتبه پنجم به رتبه سوم صعود کرده است که کشورهای اروپائی و کانادا و چین و هند قسمت اعظم روغن خود را از آن تهیه می‌کنند.

کلزا تنها گیاهی است که درتناوب با گندم و جو می‌تواند به عنوان یک محصول پائیزه اقتصادی کشت شود وضمن تولید، نقش بسیار مؤثری درکنترل آفات خاک زی مانند زابروس دراراضی دیم استان داشته باشد. بذر کلزا برای تولید روغن وپروتئین استفاده شده وروغن ‌‌‌‌آن جهت مصارف خوراکی وصنعتی مورد استفاده قرارمی گیرد

با توجه به شرایط خاص آب و هوایی منطقه و وضعیت کشاورزان به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای استان گلستان نیمه اول آبان ماه می باشد. ولی در صورتی که شرایط آبیاری زمین فراهم باشد از دهه آخر مهرماه می توان نسبت به کشت آن اقدام نمود

کشت کلزا درگرگان سابقه دیرینه داشته واولین بار درسال 1349 دریک قطعه کوچک بطور آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله کاشته شد. و از آن سال به بعد به عنوان یک زراعت جدید مطرح گردیدودرسطوح کوچکی مورد کشت قرار می گرفت.

کلزا از جمله محصولات استراتژیک کشور بوده و استان گلستان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت آن را به خود اختصاص داده است. گیاه کلزا دراستان گلستان به طوری به بارمی نشیند که مانند فرشی زرد از این محصول را در دشتهای وسیع استان می توان دید وجلوه زیبایی به خود اختصاص می دهد وهربیننده ای که چشمش به این مزارع وگیاه روغنی می افتد تصورمی کند فرشی با رنگ یک دست زرد دردشتها ومزارع کشاورزی پهن کرده اند

باآرزوی سلامتی

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 126 بازدید