روستای کردآباد دهکده کوهپایه ای منطقه کتول

روستای کردآباد دهکده کوهپایه ای منطقه کتول

روستای کرد آباد

در شهرستان علی آباد کتول چند روستا وجود دارد که فاصله ای در حد دو کیلومتر با شهر دارند که یکی ازآن روستا ها ؛روستای کردآباداست که در فاصله ۱.۵ کیلومتری از شهرستان علی آباد کتول واقع است.


شغل مردمان روستای کرداباد

این روستا دارای تقریبا ۴۵۰ خانوار می باشد بیشتر مردم روستا به شغل دامداری و کشاورزی وعده ای هم درمشاغل کارمندی درادارات مختلف مشغول هستند.


آب بندان کرداباداز سال ۸۴ شروع به ساخت شده و در مساحتی حدود ۵ هکتار ساخته شده است.


وضعیت آب وهوایی روستای کرداباد

کرداباد روستایی با آب و هوای شرجی در کوه پایه ی رشته کوه های البرز و در مجاورت کوهی به نام هارون می باشد.

موقعیت جغرافیایی روستای کرداباد

این روستا از سمت غرب متصل به شهرستان علی آباد کتول بوده و از سمت شرق به روستای زرین گل متصل است.

قدمت روستای کرداباد

قدمت روستا به بیش از ۱۰۰ سال نمی رسد و اقوام و فامیلی های قدیمی این روستا عبارت اند از:علمشاهی.دهنوی.نیکبخت کتولی.ابری و...

اسامی شهدای روستای کرداباد

لازم به ذکراست این روستا درجنگ تحمیلی ودفاع ازمرزو بوم کشور هم نقش به سزایی داشته که درجهت اثبات ادعای خود می توان به شهدای آن اشاره کرد که روحشان شاد ویادشان گرامی باد

شهید حسین علمشاهی

شهید محمد علی نیکبخت

شهید مسلم فندرسکی

شهید علیرضا حیدری مقدم

شهید قدرت الله ابریان

شهید سید خلیل نجف زاده

شهید سلیمان برزگر

شهید احمد علمشاهی

تصاویر روستای کرد آباد منطقه کتول


التماس دعا-موفق وپیروزباشید

محمدرضا افراز -مزرعه کتول

/ 0 نظر / 20 بازدید