سیاه مرزکوه -سیامرگو روستای کوهستانی کتول

 

 روستای سیاه مرزکوه روستای کوهستانی کتول

 

روستای سیاه مرزکوه یاسیا مرگو

 

روستای سیاه مرزکوه یاسیامرگواز بخش مرکزی شهرستان علی آباد روستای کوهستانی سیاه مرز کوه با ارتفاع 1900 متر از سطح دریا، از شمال شرقی به کوه کلاری و از جنوب شرقی به کوه شترپا محدود میشود.

 

 

گورستان قدیمی با سنگ قبرهای کهن و منحصر به فرد نشانگر قدمت کهن روستای سیاه مرز کوه یاسیامرگواست.مردم روستای سیاه مرزکوه به زبان محلی کتولی سخن میگویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

 

جمعیت روستا عمدتاً در فصول بهار و تابستان در روستا مستقر می‏شوند و لذا براساس داده‏های سرشماری سال 1375 روستای سیاه مرزکوه از جمله روستاهای خالی از سکنه گزارش شده است.

 

 

در سال 1385 جمعیت روستا 300 نفر گزارش شده است. بیشتر فعالیت مردم روستا بر رمه‏ گردانی استوار است و فعالیت‏های باغداری و تولید صنایع دستی نیز رواج دارد.

 

 

موفق وپیروز باشید                                                                                       

 

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

 

/ 0 نظر / 11 بازدید