سوسمار سبز خزری یا همان ماچوکِل منطقه کتول

سوسمار سبز خزری یا همان ماچوکِل منطقه کتول

دوران کودکی و نوجوانی را در شمال کشور درمنطقه کتول استان گلستان گذراندم ودرمزرعه کتول زندگی کردم یادم میاد بچه که بودیم در حین بازی در کوچه و خیابان و یا تردد در باغات و چمنزارها مرتب دنبال سوسمارهای سبز می دویدیم و با صدای بلند می گفتیم ماچوکِل .. ماچوکِل که به زبان مازندرانی ومنطقه کتول یعنی سوسمار که ماهم بانهایت بی رحمی باکش کشو(تیرکمان سنگی)آنهارامی کشتیم عمرشان رابه پایان می رساندیم که نهایت این کاریک ذوق بچه گانه وچندثانیه ای بوده است .

تعدادشان خیلی زیاد بود ولی با سرعت بالایی که داشتند در زیر چپرها و علفها وکاه وهیزم ها پنهان می شدند ولی انگار می دانستند که ما همبازی شان هستیم و بعد از چند لحظه سرشان را بالا می آوردند و ما را نگاه می کردند وبانهایت شجاعت وغرورازجلوی چشم ما بچه ها که باکش کشوکه تادهان مسلح بودیم رد می شدند وترسی هم به دل خودراه نمی دادندوگاهی هم باجداکردن دم خود ما راگمراه می کرد تافکرکنیم اوراکشتیم که این ازراههای اغفال وفرارسوسمار (ماچوکل) است .

اما متاسفانه به علت تخریب طبیعت و سمپاشی های بی رویه باغات و علفزارها ،  نسل این سوسمارها در حال انقراض می باشد و در سالهای اخیر تعدادشان به شدت کاهش یافت . در اواسط روز سوسمار سبزی را دیدم که از شکاف دیوار کهنه گلی بیرون آمده و دنبال آب و غذا می گردد . 

تا مرا را دید به سرعت از نظرها پنهان شد اما بعد از چند دقیقه مجدداَ آشکار شد وقتی عکس العملی از من ندید و احساس امنیت کرد  آزادانه در آن حوالی به دنبال غذا می گشت . 

 فردای آنروز  با قرار دادن چندحشره و هزارپا جلوی لانه اش نظرش را به خودم جلب کردم . این کار را به مدت چند روز تکرار کردم تا اینکه توانستم از نزدیک این سوسمار زیبا ببینم.

پس ما انسانها می توانیم با رفتار و برخورد درست با حیوانات اطراف زندگی مان چرخه طبیعت و زیست محیطی را درمسیر عادی هدایت کنیم .

 در نظر داشته باشیم که حیوانات هم احساس دارند و حق دارند برای بقا و زنده ماندن از خود دفاع کنندو اطمینان داشته باشید که دوست و دشمن را از هم تشخیص می دهند . مثل همین سوسمار که اظهار لطف از چشمانش می بارد .

موفق وپیروز باشید

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 15 بازدید