یاریم تپه گنبدکاووس اثرتاریخی شرق گلستان

یاریم تپه گنبدکاووس اثرتاریخی شرق گلستان

یاریم تپه
این تپه به فاصله تقریبی 9 کیلومتری جنوب شهرستان گنبد کاووس واقع شده است که بر اساس نتایج به دست آمده از کاوش های باستان شناسی در این تپه 33 لایه استقراری مشخص شد که به تحتانی ترین لایه آن در بردارنده بقایای دوره نو سنگی (دوره یک) و قدمت آن حداقل به هزاره پنجم قبل از میلاد می رسد.یاریم تپه به فارسی نیم تپه معنی می دهد، گویی قره سو نیمی از تپه را برش داده است

فوقانی ترین لایه استقراری در یاریم تپه با سفال های مشخصه دوره پارت همراه بودند که مشابه سفال های تورنگ تپه می باشد.این تپه نسبتاً کوچک، و بلندی آن از سطح دشت به بیست متر می رسد و بیست و هفت متر از سطح رودخانه ارتفاع دارد. قطر دایره آن 169 متر می باشد. یاریم تپه بر سر راه های مهاجرت و حملات ساکنان آسیای مرکزی بوده است. یاریم تپه در ساحل پیچاپیچ رودخانه قره سو است.

رودخانه قره سو از شمال این تپه می گذرد و تمامی قسمت شمالی آنرا شسته است. بقایای به دست آمده از این تپه حداکثر به دوره نوسنگی حدود هزاره پنجم قبل ازمیلاد میرسد. این تپه آثار معماری نیز دارد که در آنها دیوارها از خشت و کف از خاک کوبیده تشکیل شده است.

سفالهای به دست آمده به پنج گروه تقسیم میشوند.سفالهای دوره نوسنگی که دست ساز هستند،سفالهای قرمز،سفالهای خاکستری،نارنجی وقرمز پارتی.در دوره نو سنگی ساکنان این تپه اجساد را در زیر خانه های خود دفن میکردند و پس از دوره آهن اجساد خود را در بیرون از خانه ها در گورستانی کنار تپه دفن می کردند

در طبقات اولیه تپه این خشت ها به شکل قرص های نان ناهموار و ناصاف بوده ولی بعدها تبدیل به خشت های مکعب مستطیل شده بود.مشخص ترین ظروف سفال دوران آهن این تپه، ظروفی است که پشت آنها برجستگی های ستاره ای شکل دارد که ظاهرا آنها را روی آتش می گذاشتند. ظروف سفالین این دوره نازک و پرداخته شده و خاکستری رنگ و خاک آن خوب است. پرداخت سطح سفالها پیش از پختن با استخوان یا سنگی صاف بوده است. نقش های آن محدود به خطوط مستقیم است.

به امید موفقیت وپیروزی

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 111 بازدید