آبشاراوشرشر زرین گل نگین زرین کتول

آبشاراوشرشر زرین گل نگین زرین کتول

آبشار اوشرشر

آبشار اوشرشر آبشاری است طبیعی که دردل جنگل و روستای زرین گل قراردارد که روستای زرین گل روستایی است ییلاقی وجنگلی در ده کیلومتری شهرستان علی ابادکتول واقع در استان گلستان که دراین روستاآبشاراوشرشربسیارنمایان می کند

سربلندوپیروزباشید

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 49 بازدید