تصاویر شهدای شهر مزرعه کتول-گلستان

 تصاویر شهدای شهر مزرعه کتول-گلستان

حضرت امام راحل « ره » :

 همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشّفاء آزادگان خواهد بود .

 خدا می داند که راه و رسم شهادت ،  کور شدنی نیست و این ملت و آیندگان هستند که به راه شهیدان ، اقتدا خواهند کرد .   

 شهدا ، امام زادگانِ عشق اند که مزارشان زیارتگاهِ اهلِ یقین است .

 خواهر شهید محمدعلی پلنگی

شهید محمدعلی پلنگی اولین شهید شهر مزرعه کتول

دوست عزیز وبزرگوارم وهمکلاسی عزیزم جناب محمدحسین کردکتولی

روحش شاد ویادش همیشه گرامی باد

قربان شیخنظری جوان ترین شهید مزرعه کتول

 قبل ازاینکه این شهیدبزرگواربه جبهه برود با هم تویک محل درمزرعه کتول ومحله پایین سرا زندگی می کردیم ودربعضی اوقات بعد تعطیلی مدرسه در زمین خاکی که داخل آن فوتبال ووالیبال بازی می کردیم (لته علی کریم)همدیگر را می دیدیم وبا بنده وبرادربزرگترم ودیگر بچه محل ها بازی می کردیم.

یادمه یه روز تیرکمان سنگی من یا همان(کشکشو)پاره شده بودوچون از برادرم امانت گرفته بودم گریه می کردم که قربان فهمید وازبنده علت راجویا شد که کلی به بنده خندیدومرابه مغازه حاج ولی برد وبرایم یک جفت کش خرید وبرایم درست کرد وکلی خوشحال شدم وبعد از مدتی فهمیدم قربان به جبهه رفته وبعد از مدتی هم خبر شهادتش را دادند 

دوست عزیز روحت شاد ویادت همیشه گرامی

مادرشهید گرامی قربان شیخنظری

اینجانب افتخار همکلاس بودن با فرزند این شهید گرامی جناب محمد اشرفی را داشتم که هنوز یادم هست ما سر کلاس مدرسه ابتدایی نبوت در مزرعه کتول بودیم که مدیر مدرسه ما سر کلاس حضوریافت وبه محمد گفت برو منزل مثل اینکه با شما کار واجبی دارند که محمد هم رفت وفردای آنروز ما فهمیدیم پدر محمد در ایام پایانی سال که همه شاد بودن ومنتظر فرارسیدن سال نو وخرید لباس عید بودن این همکلاسی عزیزمان درسوگ پدر بزرگوارش عزادار شده است

تقدیم به دوست وهمکلاسی گرامی ام محمد اشرفی

دوست عزیز وبزرگوارم  جناب داود غیجی

روحش شاد ویادش همیشه گرامی باد

تصاویر چهار شهید جاوید الاثر شهرمزرعه کتول

1-ربیع الله قاسمی 2-داود مزرعه 3-حسین فلاح 4-نصرالله کردکتولی

روحشان شاد ویادشان همیشه گرامی باد

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 58 بازدید