آسیاب آبی سنگی منطقه کتول اثرتاریخی گلستان

آسیاب آبی سنگی منطقه کتول اثرتاریخی گلستان

آسیاب آبی سنگی محمدآباد علی آباد کتول به عنوان تنها آسیاب قدیمی به جای مانده از فرهنگ گذشتگان رو به تخریب است و چرخش آن از حرکت باز ایستاده است.


 آسیاب قدیمی علی آباد کتول از میراثهای ارزشمند تاریخی استان گلستان است که به گفته کارشناسان قابلیت ثبت در فهرست آثار تاریخی گلستان را دارد.

محمد آباد از توابع شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع بوده و دارای جاذبه های گردشگری و تاریخی فراوانی از جمله قدیمی ترین آسیاب آبی است.

تنها آسیاب قدیمی گلستان در محمدآباد علی آباد کتول با 400 سال قدمت از قدیمیترین آسیابهای استان گلستان است که روبه تخریب است و همچنان در گذر روزگار خاک می خورد.


 
ریش سفیدان و قدیمیترها از وجود بیش از 15 آسیاب در گذشته های دور در گلستان خبر می دهند که اکنون تنها آسیاب شهرستان علی آباد کتول برجای مانده است.


 
دهنه این آسیاب قدیمی به صورت آبدانگ بوده و چرخ آسیابش با آب در گردش بود و اهالی مناطق مختلف گرگان، آق قلا، رامیان و .. گندمشان را برای آرد کردن به این آسیاب می بردند.

به دلیل آبدنگ بودن آسیاب، کیفیت آرد خوب بود و با آردهای کنونی تفاوتهای بسیاری داشت و نانهایی که پخت می شد، خوشمزه و میزان دور ریز آن کم بود.  
در این آسیاب برخلاف آسیابهای کنونی، سبوس گندم جدا نمی شد و این امر موجب کیفیت مطلوب آرد و نان می شد.

موفق وپیروز باشید

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 25 بازدید