ماه محرم برشیعیان جهان تسلیت باد

ماه محرم برشیعیان جهان تسلیت باد

محرم شدو شدعزای حسین       به پا شد به گیتی,لوای حسین

بشد از قیامتش,قیامت به پا      جهان سوگوار,از برای حسین  

فنا شدچو پروانه درراه دوست       چنین است,رمز بقای حسین

باسلام وعرض ادب ؛این ایام بر عاشقان حسین تسلیت باد

قیامت بی حسین غوغا ندارد"                                 شفاعت بی حسین معنا ندارد"

حسینی باش که در محشر نگویند"                            چرا پرونده ات امضاء ندارد

عالم همه قطره و دریاست حسین                         خوبان همه بنده و مولاست حسین 

ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش                       از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین

عالم همه محو گل رخسار حسین است                 ذرات جهان درعجب از کار حسین است 

دانی که چرا خانه حق گشته سیه پوش                  یعنی که خدای تو عزادار حسین است

عرض تسلیت بنده را پذیراباشید

محمدرضاافراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 39 بازدید