پارک جنگلی زیتون تپه شهرستان آزادشهر

پارک جنگلی زیتون تپه شهرستان آزادشهر

پارک جنگلی زیتون تپه

زیتون تپه در نزدیکی و تقریبا چسبیده به شهر آزادشهر یا همان شاه پسند قدیم در استان همیشه سرسبز گلستان است . تپه ای با ارتفاع نسبتا کوتاه که می توان بصورت  پیاده روی چند دقیقه ای ازاین پارک استفاده کرد  این پارک از تمام شهر آزاد شهر و راه منتهی به گنبد و گرگان دیده می شود و زیبایی خاصی دارد

سربلند وپیروزباشید

محمدرضا افراز-مزرعه کتول

/ 0 نظر / 74 بازدید